Header Ads

אז למה שי חי לא הופתע שתניה גרבר נכנסה לבית?

אנשי "האח הגדול" לא הסכימו לוותר על הדייר שי חי שאיים לפרוש מהתוכנית בכל יום מחדש, לפורטל עומרי נודע כי חי ידע על ההפתעה בכניסתה של תניה גרבר לבית בניגוד לחוקים של "האח הגדול".
לא מעט צופים שאלו אותנו מאז אתמול בערב, למה הדייר שי חי בכלל לא הופתע שתניה גרבר בת זוגתו נכנסה לבית "האח הגדול". לפורטל עומרי נודע כי יורם זק, עורך "האח הגדול" עבר על החוקים של הריאליטי (ולא אנחנו לא מדברים על הכנסת בת זוג של מתמודד אחרי שלושה שבועות) זק סיפר לחי שתניה עתידה להיכנס לבית.
המתמודד שי חי הוא המוביל בעונה השביעית של "האח הגדול" ובהפקת התוכנית לא הסכימו לוותר על הדייר שאיים לפרוש כל יום מחדש. לפורטל עומרי נודע כי חי היה אמור לפרוש מהתוכנית בשבוע שעבר אבל אז בהפקה התחילו לתת לו מסרים מהבית בניגוד לחוקים בחדר "האח הגדול" וכזה לא הספיק לחי והוא עדיו דרש לעזוב החליטו בהפקה להיכנס את תניה גרבר לריאליטי. 
לנו נודע ששי חי לא היה מופתע מכניסתה של תניה לבית כי עורך התוכנית סיפר לו בחדר האח הגדול שבת זוגתו בדרך לבית.תניה גם הופיע בתעודת הזהות של שי חי ואפילו אז אמר חי לאנשי ההפקה שלבד הוא כנראה לא ישרוד בבית. מה שאומר שככה הצליחו בהפקת התוכנית גם לעבור על החוקים וגם להשאיר את הדייר החזק בבית בריאליטי. התערבות בריאליטי? זה ברור.

מופעל על ידי Blogger.