Header Ads

בני החושך נגד בני האור: הפיצוץ הגדול ביותר שידע הבית עד כה

-05:00- בני החושך נגד בני האור: הפיצוץ הגדול ביותר שידע הבית עד כה
בחדר החושך, גילי מחזק את שי בפני כל בני החושך: "עשרות כמו עמרי היא תסובב על האצבע הקטנה אחרי שתצא מהבית", ושי משיבה לו מחוייכת: "הלוואי". בינתיים במטבח, בני האור סלים ואור ממשיכים בבישולים, בזמן שתמר שואבת אבק בחדר השינה. לאחר מכן, תמר מציעה לקסניה ומייקל להכין מחר שלט "ברוכים הבאים" לבני החושך.
מאוחר יותר בחצר, מייקל ושי חי מתאמנים על תרגילי קראטה עד שהאח הגדול מבקש מכל בני האור להתרכז בסלון ומכל בני החושך להתיישב במיטות. אור בתגובה: "זה לא יכול להחמיר יותר מזה". כעבור זמן קצר, האח הגדול פונה לכל הדיירים: "במסגרת המשימה גם בני האור וגם בני החושך ייקחו חלק בהעמדה שונה, והיא העמדה להדחה בהצבעה פומבית, שתקרה ממש עכשיו. יש לכם פחות מדקה לחשוב מי הם הדיירים אותם תרצו להעמיד להדחה השבוע. לאחר מכן שי חי יתחיל בהעמדה פומבית להדחה הכוללת נימוקים. אם אחד מהדיירים יסרב להעמיד להדחה, כל הדיירים יועמדו להדחה השבוע". לאחר התדיינות, בני האור מחליטים לא להעמיד להדחה אף דייר, ובכך לגרום שכל הדיירים יועמדו להדחה השבוע.
לאחר מכן שי חי מתחיל בהעמדה הפומבית, עם בפינתו השבועית: "כל האמת בפרצוף". הדיירת הראשונה אותה שי חי מעמיד להדחה היא אור, בה הוא מטיח מילים קשות: "הסתובבתי בכל העולם ואני מוכרח לומר שאישה קשת לב ורעה כמוך בחיים לא פגשתי" ומוסיף: "אני כבר אלרגי לקול שלך ולהליכה, אז אסכם במילה אחת: מכשפה". הדייר השני ששי חי מעמיד להדחה הוא עמרי, והוא מנמק: "דג מת שנסחף עם הזרם". הוא מסיים את דבריו ויוצא לחצר, בעוד שאר הדיירים נשארים בסלון המומים. לאחר מכן, בני החושך יוצאים לסלון הבית בצרחות על בני האור, על כך שלא הצביעו נגד שי חי בהעמדה הפומבית להדחה.
מופעל על ידי Blogger.