Header Ads

הדיירים זכו במשימת התקציב - כל הפרטים!

האח הגדול כינס את דיירי הבית והודיע להם את תוצאות משימת כחולים-אדומים.

למרות שקבוצת האדומים ניצחה ב3 התחרויות הראשונות,
האח הגדול הודיע להם כי הכל היה תלוי במשימה הרביעית והאחרונה.
כדי להבטיח את חסינותם מהעמדה להדחה השבוע,
קבוצת האדומים הייתה חייבת לנצח אך הם הפסידו לקבוצת הכחולים.
הקבוצה הכחולה מנגד, הייתה גם כן צריכה לנצח כדי לזכות בתקציב וכדי להבטיח את מקומם כחסינים.
סך הכל שתי משימות סודיות היו כאן.
לקבוצת האדומים שהייתה צריכה לנצח בעיקר במשימה האחרונה,
והמשימה הסודית השנייה של קבוצת הכחולים שמטרתם גם לנצח. (ללא ידיעתם של האדומים).
זאת אומרת שלא משנה איזו קבוצה הייתה מנצחת, הם היו זוכים בתקציב. אבל המשימה האחרונה קבעה את גורל חברי הקבוצה. זו שניצחה, קיבלה חסינות. זו שהפסידה , תועמד השבוע להדחה!


לכן, קבוצת הכחולים שניצחה במשימה
הבטיחה את מקומה ברגוע והקבוצה האדומה תועמד להדחה השבוע.
האח הגדול הודיע לדיירים כי הם זכו במשימת התקציב,
בזכות הקבוצה הכחולה , בסך 4900 שקלים!
אך הוריד להם את הסכום ל1900 מכיוון שהדיירים עשו 63 עבירות,
מספר שיא של עבירות בבית!


פירוט קנסות:
דודו ותניה: 9 קנסות
שי חי: 8 קנסות
קסניה: 7 קנסות
ארבל אור וברק: 5 קנסות
שי מיקה: 4 קנסות
קוקו ופלורי: 3 קנסות
עומרי: 3 קנסות
גיל וגילי: קנס כל אחד
מייקל: ללא קנסות 


מופעל על ידי Blogger.