Header Ads

שוב שי חי הפך לשיחת היום בבית

דיון שהתפתח במטבח בין אור,תמר,ברק וקוק על איך להתנהג עם שי חי בבית אחרי כל המתח שנוצר בבית.
קוקו ותמר מנסות להרגיע את ברק ואור לפני הדיון ומנסות להסביר את הצד של שי.
אור לקוקו:"מעניין אותי ההתעסקות הבלתי נגמרת בו,מעניין אותי שהוא מוציא אותנו חבורה של חולי נפש שמחרימים אנשים".
קוקו מסכימה עם אור:"הוא מתנהג פה לאנשים לא יפה" ומסבירה שזה נראה מבחוץ שהוא בחרם וזה יבוא לטובתו מהצופים בתוכנית.
אור מבינה את האמירה ועדיין לא מבינה כמה אפשר להתעסק בנושא הזה,תוך כדי קוקו מנסה עדיין להבין מבחינה מוסרית מה צריך לעשות לגבי שי,אור מסבירה לקוקו ותמר שהם מתנשאות עם הקטע של להבין את שי ולצאת מוסריות בפני כולם. 
עומרי מתפרץ לשיחה ופונה לקוקו:"הוא יעשה הכל כדי,להגיע לאן שהוא רוצה להגיע,אתם תביאו אותו לאן שהוא רוצה להגיע".
קוקו נעלבה מהאשמות ובצורה שזה יצא מעומרי.
עומרי מוסיף את הקטע של הארוחות שישי,שצריך להתחנן אליו כדי שיבוא לאכול ובסוף הם יוצאים האשמים בסיפור.מופעל על ידי Blogger.