Header Ads

14 אלף תושבי מדינת ישראל חושבים ששני פסולת בעקבות אמירה שלה שאלאור רוצח

הצל נגד שני בעקבות מה שאמרה על שרון גל שתומך ברוצחים (שהכוונה היית לאלאור אזריה)

מופעל על ידי Blogger.