Header Ads

המודח השביעי מהאח הגדול העונה השמינית הוא.. (חשיפה לסמסים)

המודח השישי מהאח הגדול העונה השמינית הוא.. (חשפה לסמסים)
העונה האחרונה של האח הגדול הגיעה כבר לחצי,50 יום חלפו
מאז שנכנסו דיירי האח הגדול ,ועכשיו כל הדיירים מועמדים להדחה.
מי יודח רגע לפני כניסת הדיירים החדשים??
אחרי שהדיירים שהודחו חזרו לתוך הבית והודחו שוב,אורנה היא זאת שזכתה
להזדמנות נוספת באח הגדול,הפעם הדיירים כבר לא יכולים להתחמק מהעמדה להדחה
וכל הדיירים מועמדים להדחה.
כרגע בתוך הבית נשארו עשרה דיירים ורגע לפני כניסת הדיירים החדשים ויהפוך מהפך
נוסף אף דייר לא רוצה להיות המודח.
 
אחרי שהדיירים עודכנו בדבר ההדחה הגורלית שתתקיים ממש עוד מעט הבית הופך
לסיר לחץ,אף דייר לא רוצה להיות המודח הבא ובבית נוצרו לא מעט ויכוחים ונראה
שזה רק יתגבר ככל שנתקרב לרגע ההדחה הגורלית.
ברשתות החברתיות כל הקבוצות מנסים להגן ולחזק את המועמד שלהם בבית והרשת
כרגע מוצפת בפוסטים ובקשות לשלוח הודעות ולחזק את המועמד שנמצא בתוך האח הגדול.
ההדחה הקרובה תהיה מאוד חשוב ומאוד מפתיעה,כאשר כל דייר שנמצא בבית יודח לבסוף
יחסר ללא מעט מעריצים שנמצאים בבית.
חשיפה בלעדית לבלוג האח הגדול עדכונים חיים 24/7:
לחיים יש 60 אלף סמסים
לאביחי יש 95 אלף סמסים
לאורנה יש 45 אלף סמסים
תאלין יש 12 אלף סמסים
מעיין יש 59 אלף סמסים
לדן יש 37 אלף סמסים
לשני יש 87 אלף סמסים
לאנדל יש 52 אלף סמסים
לשם יש 39 אלף סמסים שחצי זיוף
לעדן יש 38 אלף סמסים
שימו לב שסמסים משתנות גם אז נכסו מדי פעם לראות!!
מופעל על ידי Blogger.