Header Ads

משחק מכור: האח הגדול מתדרך את שני עם אוזנייה?

בקטע שרץ ברשת בשעות האחרונות נצפת הדיירת שני שני גולדשטיין שהיא מדברת לעצמה אחרי שעזבה את החדר הלבן של "האח הגדול". גולשים ברשת טענו ששני קיבלה אוזניה מההפקה ויורם זק לחש לה מה לעשות. אחרת למה שהיא תדבר לעצמה?
משחק מכור? שוב קטע ב"האח הגדול" מעורר חשד לרמאות בריאליטי. האם שני קיבלה אוזניה מההפקה? דקות אחרי שעזבה את החדר הלבן, גולדשטיין הסתובבה בבית והתחילה לדבר בקול כשאין אף אחד בבית. בתחילה היא אמרה "כן" ואחר כך הוסיפה "לא הבנתי" ולקראת הסוף היא אומרת "מה אתה מכון את המצלמה, כאילו אתה לא יודע שזאת אני" אז עם מי דיברה שני? צפו בקטע המלא שמעורר סערה ברשת – האם המשחק מכור?

מופעל על ידי Blogger.