Header Ads

אילנה ראדה נגד שי מיקה "מתוך 7 עדויות שהיא נתנה 4 מהן שקריות"

אמא של תאיר ראדה, אילנה ראדה פתחה את הפה נגד הפקת האח הגדול "אני פניתי להפקה שלא תעשה שימוש במוות של הבת שלי, שלא תכניס מתמודדים שהאייטם שלהם הוא החברות עם תאיר" ועל שי מיקה יפרח "אני לא מאמינה לה, איפה הייתה החברה הטובה ביום הרצח?"
אמא של תאיר ראדה לא עוצרת במסע הצדק שלה: בראיון ל'גבי גזית' היא מגיבה לפרק ששודר אמש בריאליטי "היא סותרת את עצמה. כי אם היא הייתה חברה מאוד מאוד טובה של תאיר וכל יום הם חזרו יחד מבית הספר, איך זה שבאותו יום, יום הרצח, היא לא הולכת לחפש אותה. היא האחרונה שראתה אותה, האחרונה שלה היא אמרה, 'אני הולכת, מביאה את התיק וחוזרת'. איך היא מפקירה את החברה שלה בתוך תחום בית הספר? זה לא משנה שאף אחד לא יודע שתאיר עומדת להירצח. אבל אם היא מעידה שהיא החברה הטובה, חברה טובה לא מתנהגת ככה". גזית ציין ששי מיקה נאטמה כאשר נשאלה ב'אח הגדול' אם הייתה בבית ספר באותו היום. "בוודאי שהיא לא תדבר "בוודאי שהיא לא תדבר", אמרה אילנה ראדה, "כי מתוך 7 עדויות שהיא נתנה 4 היו שקריות. רענון הזיכרון שנעשה לה אצל פסיכולוגית שבאה להעיד – נעלם".
עוד אמרה ראדה "אני ממש לא קונה את הטיעון הזה של הילדות. אני מאוד מאוד לא מקבלת את זה שבבתי משפט ובמשטרה בחקירות מקלים ומדברים על תמימות. הנוער שלנו לא תמים. ניצבתי בפני 3 ערכאות משפטיות שקבעו שזדורוב רצח, אבל בפרוטוקולים נאמר על ידי השופטים: 'בדקנו את החומר אבל לא יכולנו להגיע לכלל החומר'. 'כלל החומר' זה עדויות של ילדים, זה ילדה שאומרת שהיא יודעת מי רצח את תאיר, זה ילדות שהיו בזמן הרצח בתוך השירותים, זה הן מעידו". למה את אלה לא נחקרו, למה על אלה לא שמו את הדגש ובדקו עד תום? כי הן ילדות וגם כשהביאו אותן לבית משפט", הוסיפה ראדה. "אי אפשר להגיד שכאשר יש חשד לא יחקרו כי זה ילדים, או לא נגיע לחומר הזה כי אין לנו זמן. לא מקובלות התשובות האלה".


פוסטים חמים בבלוג:

מופעל על ידי Blogger.