Header Ads

בלעדי: הקשר של אביחי והדיירת הרביעית נחשף!

אז מה לאביחי ולדיירת שטרם נחשפה באף אתר רכילות? לבלוג האח הגדול עדכונים חיים 24/7 יש את התשובה!

 הסוף לכל השמועות והניחושים.
לבלוג האח הגדול עדכונים חיים 24/7 נמסר מגורם מאוד מקורב לאביחי שלדיירת שבתמונה קוראים ג'ודית או יהודית, דוגמנית צעירה שמגיע אלינו מאיזור דנמרק – דבר שמסביר את הנתון הרשמי שהאח שחרר היום לגבי זהות הדיירים החדשים:

אז לא מדובר באחת האקסיות של אביחי.
 ג'ודיט ואביחי הכירו רק במיונים לתוכנית האח הגדול עצמם! ולאחר מכן.. היה ביניהם קשר דיי קרוב אך לא משהו שהספיק להתפתח.
 אך מדוע ואיך הגיעו נתונים אלו לאוזנינו? מסתבר שהחיבור בין אביחי לג'ודית היה חיבור טוב בצורה בלתי רגילה ואביחי התלהב ממנה עד כדי כך שהיה צריך לפרוק את המידע הזה אצל אחד הקרובים והשניים אף המשיכו לשמור על קשר לאחר המיונים.

נאמר ונרמז שכנראה היא זאת שהולכת לנסות להיכנס בין אביחי למעיין ממה שראינו בפרומו האחרון.
 איך אביחי יגיב כשיראה שמדובר דווקא בה כשתכנס לבית האח הגדול והאם היא תהווה איזשהו איום לקשר שנרקם עם מעיין?
מופעל על ידי Blogger.