Header Ads

סיכום היום ה-18 של דיירי הבית VIP

18:30 ריב בין סתיו לשיר!


סרטון ראשון


סרטון שני


17:30 הבית נחשף בפני הדיירים!16:45 תמונת מצב מחצר הבית!14:00 מי עצבן את מושיק? 

מושיק הלך לישון עד שאיציק,נטלי,שיר וסטלה החליטו שהם משחקים ארץ עיר ומושיק התעצבן עליהם ואמר"אין לאף אחד גרם שכל" 
"אגואיסטים שמונים עבירות שינה,פעם אחת באו לי על הראש" 11:00 השכמה של משימה

הדיירים מתעוררים לבוקר ה-18,לתוך משימה שהתחילה כבר אתמול.
נירו שליט הבית ישלוט על שאר הדיירים,היום הוא יצטרך לבחור דיירת אחת שתצטרף למלוכה.


הארוחה האחרונה

הדיירים מתיישבים לארוחה בלי קטיה שהודחה ובלי נירו שנלקח לחדר המשימות שהפך לארמון.
אולי הארוחה האחרונה שהם מבשלים השבוע?


מופעל על ידי Blogger.