Header Ads

סיכום היום שלוש עשרה של דיירי הבית VIP

16:00 ישיבת תקציב שבועי!
האח הגדול מרכז את הדיירים ומכריז להם על התקציב השבועי.
הדיירים בשוק מהתקציב הירוד למרות שעברו את המשימה וזכו בתקציב מותרות.

האח הגדול נותן להם תקציב של 2,200 שקלים בלבד,בגלל קנסות שצברו במהלך השבוע.


14:00 משימת הענק מתגלה!

כחלק ממשימת "הפוביות"נירו קיבל משימה סודית,המשימה שלו הייתה לזייף פחד מדגים.
לאחר שנירו שיחק את המשחק של פחד מדגים בהצלחה,העניק נירו תקציב מותרות,כל הכבוד נירו שחקן ענק!

9:10 השכמה ליום שישי ה-13

הדיירים מתעוררים ליום ה-13 שלהם בבית האח הגדול,משימת "הפוביות" עדיין לא נגמרה.1:20 נירו בשוק חייו!

משימת"הפוביות" המשימה ששברה את נירו,נירו נקרא לחדר האח הגדול כדי להתמודד עם הפחד הכי גדול שלו,דגים!
ומה שקרה שם פשוט לא תאמינו,נירו נכנס להתקף חרדה.00:00 משימת "הפוביות"

משימת "הפוביות" שחיכו לה מאוד הדיירים,נמשכת עד שעות הלילה המאוחרות.
עד כה לדיירים פסילה אחת בלבד,מספר הפסילות שמאפשר האח הגדול לדיירם,נמצא ממש מול עיניהם בתוך אקווריום מלא בג'וקים.
מחר הדיירים יצטרכו להוציא את המעטפה ולחשוף את מספר הפסילות המותרות.

type=2&theater
מופעל על ידי Blogger.