Header Ads

סיכום היום ה-23 של דיירי הבית VIP

14:00 נטלי נאיבית

סתיו מרגיש לא טוב האח הגדול מאשר לו תוספת זמן בשינה,סטלה מכינה לו ארוחת בוקר וכששניהם לבד במטבח סתיו אומר :"מה שהכי מרגיז זה שנטלי כל כך נאיבית".
מושיק מגיע למטבח ומספר לדיירים שאיציק ישן ולא נעים לו להעיר אותו.
סטלה:"מה זה לא נעים תעיר אותו".


9:10 השכמה של פחד!


הדיירים מתעוררים ליום ה-23 בבית,בחצות האח הגדול נתן לדיירים אזהרה על מצב הקנסות וכבר הבוקר חל שינוי,הדיירים מתעוררים מהר מהר לפני שיגמר השיר השני של הבוקר.
להדחה שתתקיים מחר יש ארבע מועמדים:נירו,סטלה,רותם ומושיק.
אך רק היום במשדר הקצר בערוץ 22,תיסגר סופית רשימת ההדחה במשימת הצלה! 

00:00 האיום של האח הגדול!

האח הגדול מפגין את כעסו על הדיירים ומחליט להטיל סנקציות על חיי הדיירים.
האח מודיע לדיירים שרק תחילת שבוע ותוך  יומים בלבד צברו 35 קנסות.
האח  הגדול:"קשה להתעלם מכמות הקנסות שצברתם".

מופעל על ידי Blogger.